M Kara

Doç. Dr. Mehmet KARA

Merkez Müdürü

 

 O Kayhan

   Öğr. Gör. Osman KAYHAN

Merkez Müdür Yardımcısı

 

 

Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Mehmet KARA 

Doç. Dr. Volkan KUKUL

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed DAĞLI

Öğr. Gör. Osman KAYHAN

Öğr. Gör. Yunus Emre CİLOŞOĞLU