Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitede önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında gerçekleştirilen bilimsel ve teknolojik gelişmelerden küçük, orta ve büyük sanayi, ticaret, hizmet, tarım ve benzeri işletmeler, çeşitli sivil toplum kuruluşları ile ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşlarının yararlanmalarını, üretim ve verimliliklerini arttırmalarını, sürekli eğitim programları, seminerler ve kurslar yoluyla sağlamak,
b) Üniversitenin, diğer kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitim ile mesleki eğitim taleplerini karşılamak amacıyla eğitim programları, kurslar, seminerler düzenlemek,
c) Yurt içinde ve yurt dışında Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmak,
ç) Yeni bilimsel ve teknolojik bilgi ve gelişmeleri takip ederek; bunları talep eden kişi, işletme, kurum ve kuruluşlara aktarmak,
d) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda ortaya çıkan sorunlara çözümler üretmek için gerekli faaliyetleri planlamak, düzenlemek ve yürütmek.