Yönetim

Merkez Müdürü: Dr. Öğr. Üyesi Alpay AKSİN

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

1- Doç.Dr. Resul ÇEKİN

2- Dr. Öğr. Üyesi Erol ATA

3- Dr. Öğr. Üyesi Kemal BAYTEMİR

4- Dr. Öğr. Üyesi Fahih CAN

5- Öğr. Gör. Nusret KASAP